روند ارسال سفارشات

سلام استیکتی‌های عزیز

تمام سفارشات استیکر در روز شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته پردازش و روز بعد از طریق پست ارسال خواهند شد.

سفارش طرح اختصاصی استیکر به ۱ الی ۳ هفته زمان برای آماده‌سازی طرح و انجام چاپ و برش نیاز دارد.

زمان ارسال (براساس زمانبندی شرکت پست) در تهران معمولا ۲۴ ساعت و ارسال به سایر شهرها معمولا ۷۲ ساعت است.